Poolkoorts | Arctic Fever


Book with 22 drawings of B.C. Epker & 20 poems of Peter du Gardijn
inspired by diary of the Dutch whaling captain Hidde Dirks Kat (1747-1824)
Language: Dutch, English
Book format: Hardcover, 22 × 22 cm / 48 pgs / full colour / edition 400
Design: Sonja Kamer
Translation: Agnes Matthews
Editor: Hanneke Majoor
Print: Grafische Groep Van der Eems, Easterein/Heerenveen
Finishing: Boekbinderij Soesbeek, Groningen
Publisher: Mauritsheech Publishers
Distribution: Wijdemeer
Nur: 306, 646
ISBN: 978-90-826309-2-3
Publication date: June 2018
Price: € 19,95 + shipping costs
Order here  >>> 

Review by Drs. Erik Kreytz (NBD Biblion, 15-05-2019)

"A fascinating and beautiful publication...
In collaboration with poet Peter du Gardijn, who previously published at De Bezige Bij, the experienced painter B.C. Epker delved into the fate of whaler Hidde Kat, who was shipwrecked near Greenland in 1777 and was rescued by Inuit with only seventeen other people on board after much hardship. A statue on Ameland commemorates Kat. Museum Sorgdrager in Hollum, Ameland, exhibited the twenty drawings in watercolour and pencil. Also in reproduction, the flowing colours with accentuated details in the figuration, together with the poems with alliteration and open sounds, form a suggestive incantation of the dramatic polar journey in a distant, vanished world full of cruel beauty. The flowing, expressive images appeal because of their surprising power, explained and underlined by the narrative lines, with English translation. A fascinating and beautiful publication, in limited edition."

"Een boeiende en prachtige uitgave...
In samenwerking met dichter Peter du Gardijn, die eerder publiceerde bij De Bezige Bij, verdiepte de ervaren schilder B.C. Epker zich in het lot van walvisvaarder Hidde Kat die in 1777 bij Groenland schipbreuk leed en met slechts zeventien andere opvarenden na veel ontberingen werd gered door Inuit. Een standbeeld op Ameland herinnert aan Kat. Museum Sorgdrager te Hollum, Ameland, exposeerde de twintig in aquarel en met potlood bewerkte bladen. Ook in de verkleinde reproductie vormen de uitvloeiende kleuren met geaccentueerde details in de figuratie samen met de gedichten met alliteraties en open klanken een suggestieve incantatie van de dramatische pooltocht in een verre, verdwenen wereld vol wrede schoonheid. De vloeiende, expressieve beelden spreken aan door hun verwonderende kracht, toegelicht en onderstreept door de verhalende versregels, met Engelse vertaling. Een boeiende en prachtige uitgave, in beperkte oplage."